CÔNG THỨC SIÊU TỶ PHÚ TỪ CON SỐ 0


THU NHẬP = GIÁ TRỊ (những ý nghĩ, thói quen tốt) THỜI GIAN (thói quen, giá trị lập lại rất nhiều lần, Chăm Chỉ làm việc)QUY MÔ (phóng đại lên rất nhiều lần) x CÚNG DƯỜNG, BỐ THÍ (Tiết Kiệm Đầu Tư!!!)


   • <pre class=Notice (8): Undefined index: alt [APP/views/elements/slider/slider_content.ctp, line 31]" />
CÔNG THỨC TỶ PHÚ VÀ SIÊU TỈ PHÚ TỪ CON SỐ 0 PHÁT TRIỂN THEO CÁC CHIỀU TƯƠNG ĐƯƠNG & THUYẾT KINH NHÂN QUẢ
Sorry! only students or new members can access for free. 
Xin lỗi! chỉ có học viên hoặc thành viên mới có thể truy cập miễn phí.
Dang nhap bang Javascript


TẤM GƯƠNG DOANH NHÂN CẤP CÔ ĐỘC (ĐỨC ÔNG)

Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư tăng của ông. Ông là một Doanh nhân và là trưởng giả giàu có, nhưng dùng tiền bạc của mình để chu cấp cho những người nghèo khó, cô nhi quả phụ, nên mới mang tên là Cấp Cô Độc, tức là chu cấp cho người cô độc.

Với công đức đó của ông, người ta tôn ông là vị thần chủ gìn giữ cho các ngôi chùa. Vì thế chùa cổ bao giờ cũng có tượng thờ ông, mang tên gọi là Đức Ông, hay Đức Chúa Ông. 

Ông Cấp Cô Độc không chỉ được tôn kính vì hành động cúng dường Ông đã hiến tặng một khu vườn mua của Thái tử Kỳ-đà (Jeta) cho giáo đoàn của Đức Phật. Trong khu vườn đó ông đã rải một lớp gồm 1,8 triệu miếng vàng. Sau khi qua đời, Cấp Cô Độc được sinh vào cõi trời) khu vườn quý cho Phật, mà còn vì lòng tốt rất mực, sự mộ đạo rộng lớn và sự bảo hộ chư tăng của ông. Ông là một trưởng giả giàu có, nhưng dùng tiền bạc của mình để chu cấp cho những người nghèo khó, cô nhi quả phụ, nên mới mang tên là Cấp Cô Độc, tức là chu cấp cho người cô độc.

Với công đức đó của ông, người ta tôn ông là vị thần chủ gìn giữ cho các ngôi chùa. Vì thế chùa cổ bao giờ cũng có tượng thờ ông, mang tên gọi là Đức Ông, hay Đức Chúa Ông.